Aikido za decu i odrasle

Objavljeno


U sali Centra za obuku, opremljenoj strunjačama, od 05.04.2016. održavaju se aikido treninzi.

Aikido treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom u 20 časova za decu, a u 21 čas za odrasle.

Aikido treninge vodi Bratislav Stajić, crni pojas 9.Dan, sa asistentom Draganom Stankovićem, crni pojas 4.Dan.