Aikido za decu i odrasle

Objavljeno


U sali Centra za obuku, opremljenoj strunjačama, od 05.04.2016. održavaju se aikido treninzi. Aikido treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom u 20 časova za decu, a u 21 čas za odrasle. Aikido treninge vodi Bratislav Stajić, crni pojas 9.Dan, sa asistentom Draganom Stankovićem, crni pojas 4.Dan.

Licenca Centra za obuku


International aikido academy – Centar za obuku d.o.o. je 31.03.2016 dobio licencu od Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da može da vrši stručnu obuku lica: Za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine. Održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana. Rešenje je upisano u registar izdatih ovlašćenja pod brojem 91/16 od […]

Osnivanje Centra za obuku


International aikido academy – Centar za obuku d.o.o. je osnovan 12.05.2015, sa sedištem u Kneza Višeslava 29đ u Beogradu. Centar za obuku se sastoji od dve osnovne funkcionalne celine, sale za treninge i učionice. Tu su još sala za konferencije i kafe klub.