Aikido za decu i odrasle


U Sportskom centru Partizan-Žarkovo održavaju se aikido treninzi za odrasle i decu Aikido treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom u 20 časova, i subotom od 12 časova za decu, a Ponedeljkom, Sredom i Petkom od 21 čas za odrasle. Aikido treninge vode Bratislav Stajić, crni pojas 9.Dan, i Milorad Vujović, crni pojas 6.Dan.

Licenca Centra za obuku


International aikido academy – Centar za obuku d.o.o. je 31.03.2016 dobio licencu od Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da može da vrši stručnu obuku lica: Za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine. Održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana. Rešenje je upisano u registar izdatih ovlašćenja pod brojem 91/16 od […]

Osnivanje Centra za obuku


International aikido academy – Centar za obuku d.o.o. je osnovan 12.05.2015, sa sedištem u Kneza Višeslava 29đ u Beogradu. Centar za obuku se sastoji od dve osnovne funkcionalne celine, sale za treninge i učionice. Tu su još sala za konferencije i kafe klub.