Licenca Centra za obuku

Objavljeno


International aikido academy – Centar za obuku d.o.o. je 31.03.2016 dobio licencu od Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tako da može da vrši stručnu obuku lica:

  • Za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine.
  • Održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Rešenje je upisano u registar izdatih ovlašćenja pod brojem 91/16 od 31.03.2016.

licenca_centar_za_obuku