Bratislav Stajić


Predavač za primenu fizičke snage - samoodbrana

Majstor aikido-a crni pojas 9.Dan, majstor ju-jutsu crni pojas 5.Dan, instruktor rukopašnog boja prve kategorije, majstor karatea crni pojas 1.Dan.

Viši trener realnog aikido-a, trener za ju-jutsu.

Preko 35 godina iskustva kao instruktor borenja, JSO Srbija, Specijalne jedinice MČS Rusija, Specijalne jedinice za brzo delovanje SOBR Rusija itd.

Predavač  za temu 16. Obuka u primeni fizičke snage –samoodbrana