Vidak Novosel


Predavač za redovne procedure i procedure u vanrednim situacijama, komunikaciju ...