1. Obavezna dokumenta
  Obavezni opšti uslovi za polaznike obuke za službenike fizičko-tehničkog obezbeđenja:

  • uverenje o državljanstvu RS
  • fotokopija lične karte
  • diploma o završenoj školi – najmanje srednja stručna sprema
  • lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja – ne starije od godinu dana
 2. Popunite prijavu za obuku
  Popunite ONLINE prijavu ili preuzmite ovde i donesite sa potrebnim dokumentima u naše prostorije (prijavu možete popuniti na licu mesta).
 3. Uplata
  Preuzmite uplatnicu ovde i izvršite uplatu
  Kontakt za sve detaljnije informacije je Zoran Novaković,
  telefon: 065 272 3072, e-mail: zoran.novakovic@obukaobezbeđenja.rs