Centar za obuku organizuje dva tipa stručne obuke za kandidate koji su zainteresovani da obavljaju poslove u oblasti privatnog obezbeđenja.

Stručna obuka za radnike fizičko tehničkog obezbeđenja

pdf-64

Program za stručnu obuku

 

Nakon nastave polaže se završni ispitni test, a po uspešnom polaganju Centar za obuku izdaje UVERENJE O ZAVRŠENOJ OBUCI.

UVERENJE O ZAVRŠENOJ OBUCI, Vam je neophodno za polaganje stručnog ispita u MUP-u i dobijanje LICENCE ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA.